Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

Công Ty : CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM
Địa chỉ: 29F Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3933 2099